Dla podmiotów

  • Instytucje oraz podmioty państwowe (obsługa prawna organów oraz reprezentacja w sporach);
  • Jednostki samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, spółki komunalne (wszechstronna obsługa prawna organów oraz urzędów);
  • Organizacje pozarządowe min. stowarzyszenia, fundacje, towarzystwa, kluby, (sprawy związane z rejestracją, zmianami oraz bieżącą obsługą);
  • Spółki prawa handlowego (obsługa prawna organów, prowadzenie zmian w KRS, reprezentacja w negocjacjach, sporach przed właściwymi organami, sporządzanie i opiniowanie umów, itp.);
  • Obsługa prawna Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz indywidualnych praktyk lekarskich;.
  • Zamówienia publiczne;
  • Prawo przewozowe, CMR;
  • Prawo własności intelektualne i znaki towarowe.