Dla klientów indywidualnych

 • darowizny; dziedziczenie;
 • testamenty; dział spadku; zachowek;
 • rozwody i separacje;
 • alimenty; władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem;
 • sprawy majątkowe (rozdzielność majątkowa, podziały majątku, zniesienie współwłasności pomiędzy współwłaścicielami,  itp.);
 • nieruchomości (zasiedzenie, uregulowanie stanu prawnego, uzgodnienie treści Ksiąg Wieczystych, spory, obrót, itp.);
 • prawo mieszkaniowe, spółdzielcze (wstąpienie w stosunek najmu, eksmisje, wykupy, itp.);
 • obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych oraz zarządów wspólnot;
 • dochodzenie wszelkiego rodzaju należności;
 • odszkodowania;
 • sprawy pracownicze;
 • sporządzanie i analiza umów;
 • obrona w sprawach karnych i karno-skarbowych osób oskarżonych oraz poszkodowanych;
 • reprezentacja w postępowaniu karnym;
 • sporządzanie subsydiarnych oraz prywatnych aktów oskarżenia;
 • reprezentacja i dochodzenie praw przed organami państwowymi i samorządowymi;
 • umowy, sprawy oraz spory międzynarodowe;
 • reprezentacja i obrona praw przed urzędami skarbowymi  i celnymi;
 • sporządzanie opinii prawnych;